ΝΕΑ


Σεμινάρια

Τσάκρας & Σιάτσου στην σχολή ΟΜ

δείτε το newsletter του 2018

 

ΑΡΘΡΑ

 

Παρουσίαση για τον Σύλλογο της ΣΚΠ

Πόνος & Σιάτσου

Άρθρο ΣΚΠ

Συνέντευξη του Ohashi

 

Επισκεφθείτε το Blog μου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο zenshiatsu.gr@gmail.com