ΝΕΑ


Σεμινάρια

Εισαγωγικό Σιάτσου

Προκαταρκτικό Σιάτσου

Τσάκρας & Σιάτσου

 

 

ΑΡΘΡΑ

Παρουσίαση για τον Σύλλογο της ΣΚΠ

Πόνος & Σιάτσου

Άρθρο ΣΚΠ

Συνέντευξη του Ohashi

 

 

Επισκεφθείτε το Blog μου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@zenshiatsu.gr